REGULAMIN

1.05.2024

Zapoznaj się uważnie z regulaminem poniżej.

Osoby dokonujące rezerwacji, zwane dalej Uczestnikami, w Operacja Poltergeist, zwanej dalej Organizatorem, poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście na miejscu za pośrednictwem pracownika, zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

Kupując bilet, potwierdzasz znajomość regulaminu i zgadzasz się na niżej zamieszczone punkty.

 1. Szacunek: Zależy nam na tym, aby każdy spędził miło i bezpiecznie czas podczas zwiedzania wystawy Operacja Poltergeist. Wiąże się to z poszanowaniem przestrzeni osobistej innych uczestników. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie, zawsze zapytaj pozostałych uczestników o zgodę i miej szacunek do ich ewentualnej odmowy. Jeżeli jako gość, czujesz naruszenie swojej prywatności, prosimy o zgłoszenie się do najbliższego przewodnika wystawy w celu otrzymania pomocy.
 2. Fotografia: Prosimy o stosunkowo szybkie robienie zdjęć, tak, aby zapewnić dostęp do ekspozycji dla każdego uczestnika.
 3. Przebywanie na terenie wystawy: Upewnij się, że otrzymałeś bilet, aby móc wejść na teren wystawy. Wejście może zostać zabronione, jeśli nie będziesz mieć przy sobie biletu.
 4. Kostiumy: Cosplayerzy są u nas zawsze mile widziani! Wiele z przedstawianych przez nas postaci zawiera fałszywą broń lub duże rekwizyty. Wspomniane rzeczy mogą wyglądać jak prawdziwe. Operacja Poltergeist wymaga, aby każdy uczestnik, który wnosi broń rekwizytową na teren wystawy, zatrzymał się przy stanowisku z biletami i pozwolił naszemu personelowi na zbadanie wszystkich broni ze względów bezpieczeństwa. Na terenie wystawy nie jest dozwolone posiadanie prawdziwej broni.
 5. Ogólne zasady: Nie wolno przynosić jedzenia ani napojów na teren wystawy. Bufet jest otwarty w godzinach pokazowych na terenie Sudeckiej Informacji Turystycznej i będzie serwować kawę, herbatę i drobne przekąski.
 6. Pracownicy SiT + Personel: Jeśli jesteś sprzedawcą, wolontariuszem, członkiem personelu lub celebrytą, prosimy o noszenie identyfikatora w każdej chwili (możemy cię rozpoznać, ale część personelu Sudeckiej informacji Turystycznej może Cię nie kojarzyć!). Być może zostaniesz poproszony o pokazanie swojego identyfikatora przy wejściu na teren wystawy. Nie pożyczaj swojego identyfikatora nikomu ani nie rób jego kopii. Wejście na teren wystawy może być natychmiast unieważnione w przypadku naruszenia zasad z zaznaczeniem nieudzielenia zwrotu pieniędzy.
 7. Identyfikatory: To samo dotyczy osób, które tworzą fałszywe identyfikatory i bilety. Ty, twoja firma lub organizacja zostanie na stałe wykluczona z wszystkich wydarzeń Operacja Poltergeist.
 8. W przypadku utraty identyfikatora, poproś o tymczasowy przy stole z biletami. W razie wątpliwości co do postępowania, skontaktuj się z personelem wystawy lub pokazu. Staramy się, aby Operacja Poltergeist była wygodnym, zabawnym, bezpiecznym i otwartym dla wszystkich środowiskiem.
 9. Udział w Wystawie mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia. Osoby, które nie skończyły 16 lat, w szczególnych przypadkach mogą wziąć udział w Wystawie ale tylko i wyłącznie będąc pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat i po wypełnieniu stosownego oświadczenia.
 10. Do obejrzenia Wystawy nie mogą przystąpić osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających.
 11. Osoby cierpiące na epilepsję, klaustrofobię, arachnofobię, choroby serca, astmę i inne poważne dolegliwości oraz kobiety w ciąży biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
 12. W przypadku celowego uszkodzenia elementów znajdujących się w na terenie Wystawy przez Uczestników, będą oni zobligowani do poniesienia kosztów ich naprawy.
 13. Przewidywany czas oprowadzania wynosi 20 minut, może być on skrócony lub wydłużony w szczególnych przypadkach.
 14. Organizator ma prawo do odmowy przeprowadzenia oprowadzania, gdy Uczestnik nie pojawi się w lokalu będącym miejscem prezentacji Operacji Poltergeist, w terminie wcześniej przez niego zarezerwowanym. Akceptowalnym przez Organizatora marginesem godzinowym jest maksymalnie 15 minut więcej od godziny wybranej podczas rezerwacji.
 15. Organizator ma prawo przerwać oprowadzanie i wyprosić Uczestników gdy zauważy, że ich zachowanie będzie odbiegało od ogólnie przyjętych norm.
 16. Organizator zastrzega sobie prawa do przerwania lub nie rozpoczęcia oprowadzania w przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad przez Uczestników.
 17. Uczestnik ma prawo odwołać wcześniej dokonaną rezerwację do 24 godzin przed wybranym przez Uczestnika terminem. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo do odmowy rezygnacji z wybranego terminu, co wiąże się z pobraniem uiszczonej wcześniej opłaty.  
 18. Organizator ma prawo do odwołania dokonanej przez Uczestnika rezerwacji bez konieczności podania przyczyny.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zachowania mogącego narazić na utratę zdrowia lub uszkodzenie mienia osób trzecich.
 20. Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w Operacji Poltergeist na własną odpowiedzialność. 
 21. Pozostałe: Operacja Poltergeist nie ponosi odpowiedzialności za żadne skradzione, zagubione, zniszczone ani utracone przedmioty. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, szkody, śmierć lub zniszczenie ciała lub mienia osoby. Wyrażasz zgodę na rejestrację na kamerach monitoringu dla bezpieczeństwa. Nie dyskryminujemy podczas zatrudniania/organizowania naszego personelu, artystów i wolontariuszy pod żadnym względem związanym z płcią, orientacją seksualną, tożsamością, rasą, wyglądem ani wiekiem. Nie zezwalamy na sprzedaż nielegalnych substancji, takich jak grzyby, narkotyki lub jakikolwiek produkt pochodzący z nich na terenie wystawy. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego z naszych terenów z dowolnego powodu i do zakazania im wstępu na ekspozycję. Nienawiść i nękające zachowanie wobec personelu i wolontariuszy nie będą tolerowane.
 22. Upewnij się, że dobrze się bawisz! Dziękujemy bardzo za zainteresowanie Operacją Poltergeist.